Pravna obavijest

Opća pravila privatnosti – Osem d.o.o.
osem@siol.net 1. rujna 2021. godine

Sadržaj
1. Uvod
2. Prijave na newsletter
3. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično
4. Vaša prava

1.Uvod

1.1.Ovo su Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Osem d.o.o., Čopova ulica 28, 9000 Murska Sobota (Slovenija), OIB 44309074.
1.2.Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i drugih naših poslovnih partnera, gdje se mi nalazimo u položaju voditelja obrade (osobe koja određuje svrhu i način obrade).
1.3.U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu osem@siol.net.
1.4. Promjene ne utječu bitno na obradu osobnih podataka kao niti na prava ispitanika.

2.Prijave na newsletter

2.1.Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
2.1.1.Ako ste se prijavili za primanje našeg newslettera, obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom same prijave odnosno sljedeće podatke:
2.1.1.1.Vaše nužne podatke: e-adresa;
2.2.U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
2.2.1.Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
2.2.1.1.Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes na temelju Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;

3.Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično

3.1.Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
3.1.1.Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:
3.1.1.1.Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.
3.2.U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
3.2.1.Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
3.2.1.1.Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;
3.2.1.2.Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
3.2.1.3.Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice čuvanje prigovora potrošača).

4.Vaša prava

4.1.U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.
4.2.Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na osem@siol.net te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
4.3.Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.
4.4.Pristup Vašim osobnim podatcima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.
4.5.Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.
4.6.Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.
4.7.Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.
4.8.Pravo povlačenja privole
Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.
4.9.Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.